Vertrouwelijkheidsbeleid & cookies

Privacy Policy

GEGEVENS

Wij maken gebruik van technologieën zoals cookies (kleine bestanden die worden opgeslagen door uw webbrowser), webbakens, of unieke identificatietools waarmee wij uw computer of toestel kunnen identificeren om u een betere dienstverlening aan te bieden. Onze systemen registreren tevens informatie zoals uw type webbrowser, besturingssysteem en IP-adres.

Wij kunnen bovendien persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons heeft toevertrouwd zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Mits uw toelating, kunnen wij ook toegang krijgen tot andere persoonlijke gegevens op uw toestel, zoals uw lijst van telefoonnummers, kalender of berichten en dit om u diensten te kunnen aanbieden. Indien u hiermee instemt, kunnen wij ons toegang verschaffen tot uw profiel en andere informatie die zichtbaar is op sociale netwerksites zoals Facebook.

Dankzij onze systemen kunnen wij deze persoonlijke informatie aan uw activiteiten op het internet linken wanneer wij u een dienst aanbieden (zoals websites die u bezoekt, items waar u op klikt of naar zoekt).

Wij contacteren niet bewust noch verzamelen wij persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u opmerkt dat wij toch per ongeluk zulke informatie hebben bijgehouden, verzoeken wij u met ons contact op te nemen zodat wij onmiddellijk de ouderlijke toestemming hiervoor kunnen aanvragen of de verzamelde informatie kunnen wissen.

PLAATSBEPALING

Wij maken geen gebruik van of verzamelen geen informatie over uw geografische positie.

TOEGANG

Contacteer ons via e-mail om alle persoonlijke identificatiegegevens, die wij over u hebben bijgehouden, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, te raadplegen of te wissen.

SCHRAPPEN

Na een eenvoudig verzoek via e-mail verwijderen wij onmiddellijk persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mail of telefoonnummer) en andere voorkeuren gelinkt aan uw account. Gegevens van andere aard mogen wij onbeperkt in tijd bijhouden.

DELEN VAN GEGEVENS

Het staat ons vrij om persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, adres, e-mail of telefoonnummer) te delen met betrouwbare partners om u relevante reclame, aanbiedingen of diensten te kunnen verlenen.

Inwoners van België hebben wettelijk het recht om (zonder kosten en dit eenmaal per jaar) inlichtingen in te winnen over de manier waarop wij hun gegevens met derden hebben kunnen delen voor directe marketingdoeleinden.

Contacteer ons voor meer informatie: info@hotelbloom.com.

Hotel BLOOM! Rue Royale 250 Koningsstraat - 1210 Brussel

RECLAME TRACEREN

Wij staan niet toe dat reclamebedrijven gebruik maken van onze verzamelde gegevens voor publicitaire doeleinden.

CONTACT

Contacteer ons indien u vragen of bedenkingen heeft omtrent ons vertrouwelijkheidsbeleid: info@hotelbloom.com. Hotel BLOOM! Rue Royale 250 Koningsstraat - 1210 Brussel

HANDELSONDERNEMINGEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw persoonlijke en anonieme gegevens delen met andere bedrijven, inclusief handelsondernemingen en contractanten. In voorkomend geval mogen zij deze informatie enkel aanwenden voor hun specifieke doeleinden en is het gebruik ervan onderworpen aan strikte afspraken die ervoor zorgen dat alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Onze handelsondernemingen zullen al het nodige doen om uw gegevens in onze naam te beschermen, ook al kan een volledige veiligheid hieromtrent nooit gewaarborgd worden.

Onderzoeksbedrijven kunnen toegang krijgen tot anonieme gegevens die u aangaan (zoals uw IP-adres of het identificatienummer van uw toestel) om ons te helpen begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Deze ondernemingen gebruiken uw gegevens enkel en alleen in onze opdracht. Zij zullen uw gegevens niet delen, tenzij in één pakket; gegevens van individuele gebruikers worden dus nooit gedeeld met derden. Klik hier om het vertrouwelijkheidsbeleid na te lezen van de bedrijven die gebruik maken van uw gegevens.

VEILIGHEID

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke identificatiegegevens te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gebruik of verspreiding. Wij coderen elke vorm van gegevensoverdracht op pagina’s waar u betalingsinformatie ter beschikking stelt. Desalniettemin kan geen enkele beveiligingsmethode of codering een absolute bescherming van uw informatie garanderen tegenover enige vorm van piraterij of menselijke nalatigheid.

De door ons verzamelde informatie kan op eender welke computer bewaard of verwerkt worden, ongeacht in welk land, waarin wij actief zijn, deze zich bevindt.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonlijke en anonieme gegevens ook door te geven aan derden en dit in volgende specifieke gevallen: (1) met uw uitdrukkelijke toestemming, (2) wanneer wij te goeder trouw oordelen door de wet gehouden te zijn hiernaar te handelen, (3) wanneer wij te goeder trouw oordelen dat het noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of onze eigendom, (4) of wanneer er een opvolger of koper aantreedt in het kader van een fusie, een aankoop, een faillissement, een ontbinding of een verkoop van activa. Uw toestemming, om uw gegevens in deze precieze gevallen te verspreiden, is niet nodig. Doch zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen, voor zover de wet het ons toelaat.

MEER INFORMATIE

De laatste update van dit vertrouwelijkheidsbeleid dateert van 18 februari 2014. Ons vertrouwelijkheidsbeleid is te allen tijde onderhevig aan wijzigingen.